HAND IN HAND
SHOULDER TO SHOULDER

Circle Co-ordinators


M. H. Gombi
Karnataka
B G Patel
Gujarat
Datta Majumdar
MP
Ajay Trivedi
UP(E)
Sitaram Sharma
Rajasthan
O. K. Raina
Delhi Circle
Amarjit Singh
Punjab
Arijit Roy Prodhani
Assam
Gaya Prasad
Jharkhand
R K Sutrakar
Madhyapradesh
D.M.Gaykar Patil
MAHARASHTRA
S S Rauthan
Uttarakhand